Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. πρωτοπόρος εταιρία ανάπτυξης συστημάτων micromobility και εφαρμογών λογισμικού, αναζητά στελέχη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Business Development Manager

Αναζητούμε ένα στέλεχος για την λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες για την ανάπτυξη των εργασιών, θα συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό και θα συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα υπόλοιπα στελέχη για την εφαρμογή του  πλάνου ανάπτυξης.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός κα υλοποίηση εμπορικής πολιτικής της εταιρίας.
 • Ανάπτυξη νέων εργασιών – Σύναψη εμπορικών σχέσεων
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης για τη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων
 • Δημιουργία αναφορών προς τη Διοίκηση για την λήψη αποφάσεων.
 • Σχεδιασμός μελλοντικών ενεργειών για την εμπορική ανάπτυξη της εταιρίας.

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει :

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ιδανικά μεταπτυχιακές σπουδές)
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπορική αντίληψη πωλήσεων – Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Η / Υ και ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτικό τρόπο σκέψης, και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

 Παρέχουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον ομαδικής εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα καινοτόμο περιβάλλον με τους κορυφαίους της αγοράς

 

Ως μέρος της φιλοσοφίας μας στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η BrainBox  δεσμεύεται στην ισότητα ευκαιριών απασχόλησης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη φυλή, το χρώμα, την εθνική προέλευση, την εθνικότητα, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τη θρησκεία.