Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. πρωτοπόρος εταιρία ανάπτυξης συστημάτων micromobility και εφαρμογών λογισμικού, αναζητά στελέχη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Junior Software Engineer

Αναζητούμε ένα στέλεχος, το οποίο θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της εταιρίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη backend συστημάτων, web εφαρμογών και APIs όπως και εφαρμογών για κινητές συσκευές και θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση εφαρμογών σε διαδίκτυο ή κινητές εφαρμογές
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική εφαρμογών
 • Τεχνική υποστήριξη – Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό επίπεδο

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει :

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ιδανικά μεταπτυχιακές σπουδές)
 • 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Αναλυτικό τρόπο σκέψης και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Άριστη γνώση PHP και γνώση PHP Frameworks (Laravel)
 • Καλή γνώση HTML5, Javascript
 • Γνώση βάσεων δεδομένων
 • Άριστη γνώση αγγλικών

 Παρέχουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον ομαδικής εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα καινοτόμο περιβάλλον με τους κορυφαίους της αγοράς

 

Ως μέρος της φιλοσοφίας μας στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η BrainBox  δεσμεύεται στην ισότητα ευκαιριών απασχόλησης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη φυλή, το χρώμα, την εθνική προέλευση, την εθνικότητα, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τη θρησκεία.