Επενδυτές

Στρατηγικός σχεδιασμός BRAINBOX A.E.

Σε συμφωνία με το όραμα της εταιρίας, η BRAINBOX A.E. παρέχει τη υψηλότερη δυνατή αξία στους πελάτες της, τους προμηθευτές της, τους εργαζομένους της και τους μετόχους της.

Ο 21ος αιώνας είναι βέβαιο ότι φέρνει περισσότερη καινοτομία, νέες υπηρεσίες και νεώτερη τεχνολογία, επομένως αποτελεί πρόκληση για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες. Η BRAINBOX προσπαθεί συνεχώς να διαμορφώνει και να ηγείται των αγορών στις οποίες συμμετέχει και ανταγωνίζεται. Αποστολή της εταιρίας είναι να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στους τομείς δραστηριοποίησης της υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, παρέχοντας άρτια τεχνολογικά λύσεις. Θα προσπαθούμε συνεχώς να μαθαίνουμε από τις εξελίξεις, να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και να μαθαίνουμε από αυτούς ώστε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επιπρόσθετα, θα επιμείνουμε στην γνώση της τεχνολογίας του σήμερα και του αύριο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις όσο γρήγορα και αν πραγματοποιούνται, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες διαθέσιμες λύσεις.

H BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη της βασισμένη σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό-στρατηγικό σχεδιασμό που έχει βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και στηρίζεται σε στοιχεία των αγορών που η εταιρία στοχεύει. To επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρίας επικαιροποιείται τακτικά σε ετήσια βάση ή εκτάκτως όποτε απαιτείται.

Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της BRAINBOX είναι :

Συνεχής εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων

Περαιτέρω επέκταση των συστημάτων αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων στις περιοχές της Ελλάδας που δεν τα έχουν ήδη υιοθετήσει

Διείσδυση του bikesharing και των τερματικών πληροφόρησης και πληρωμών (infokiosks) σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές, με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών

Δημιουργία νέου δικτύου διανομής και ενίσχυση του υπάρχοντος

Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αύξηση της ποιότητας και συμπίεση του κόστους

Δημιουργία νέων καινοτόμων δικτυακών προιόντων home automation