Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης διαθέτει τις κάτωθι πληροφορίες/δυνατότητες:

  • Διαχείριση συστήματος ελέγχου θέσεων στάθμευσης
  • Διαχείριση συστήματος ελέγχου πληρότητας κάδων
  • Διαχείριση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  • Διαχείριση ψηφιακών πινακίδων πληροφόρησης
  • Διαχείριση Λογισμικού Δημότη

Σύστημα ελέγχου θέσεων στάθμευσης

Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει ασύρματους αισθητήρες για την ανίχνευση κατειλημμένης θέσης στάθμευσης, μονάδα συγκέντρωσης των δεδομένων,  πινακίδες πληροφόρησης καθώς και λογισμικό διαχείρισης συστήματος.
Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος – λογισμικού θα είναι δυνατή η συνολική διαχείριση του αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης και η στατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμευσης.

Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων

Το σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων περιλαμβάνει αισθητήρες για τη μέτρηση της πληρότητας καθώς και ειδικό λογισμικό για την online παρακολούθηση του συστήματος, το οποίο αποτελεί υποσύστημα στην ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης κινητικότητας.

Οι αισθητήρες είναι ειδικός εξοπλισμός ελέγχου, οι οποίοι εγκαθίστανται στο εσωτερικό του κάθε κάδου με σκοπό την μέτρηση πληρότητας του.

Σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Το σύστημα περιλαμβάνει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (φορτιστές) διπλής εξόδου. Μπορεί να λειτουργήσει υπηρεσία δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για δημότες και επισκέπτες μιας πόλης, κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμβάλλοντας στη διάδοση των φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων αυτοκίνησης και στην ευαισθητοποίηση των δημοτών για τα οφέλη και πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Η προμήθεια των σταθμών φόρτισης θα συνοδεύεται από RFID κάρτες με τις οποίες μπορούν οι χρήστες να φορτίσουν τα οχήματα τους.

BRAINBOX InfoTerminal & PayTerminal

Καινοτόμα συστήματα με μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης και πραγματοποίησης πληρωμών και συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Έξυπνος και στιβαρός εξοπλισμός με απεριόριστες δυνατότητες

Τα συστήματα infoterminal και payterminal της BRAINBOX είναι 2 εκδόσεις τερματικού εξοπλισμού που μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και να διασυνδεθεί on-line με κέντρο ελέγχου ώστε να ελέγχεται η λειτουργία τους. Διαθέτουν ανά περίπτωση μοναδικά χαρακτηριστικά όπως αντιβανδαλιστική οθόνη αφής διαφόρων διαστάσεων, πληκτρολόγιο, υποδοχή πιστωτικών καρτών, αναγνώστη ηλεκτρονικών και μαγνητικών καρτών κλπ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών απομακρυσμένης πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και πραγματοποίησης on-line πληρωμών.

InfoTerminal & Payterminal Website

BRAINBOX City Lockers

Το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα φύλαξης αποσκευών στη Θεσσαλονίκη κατασκευάστηκε και υλοποιήθηκε από την BRAINBOX A.E.

100% αυτοματοποιημένη εμπειρία

Το αυτοματοποιημένο σύστημα City Lockers της BRAINBOX περιλαμβάνει ειδικά ερμάρια διαφόρων μεγεθών, κλειδαριές ασφάλισης ειδικού τύπου, οθόνη αφής για την καταχώριση στοιχείων και αντιβανδαλιστικό πληκτρολόγιο εισόδου. Η υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με τη χρήση ειδκής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

City Lockers Website
Smart Lockers Datasheet