Πιστοποιήσεις

Ο χαρακτήρας της BRAINBOX A.E. καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας προκειμένου να συνεχιστεί η αναπτυξιακή της πορεία και να διασφαλιστεί η ηγετική της θέση στους κλάδους που δραστηριοποιείται. Με την πολιτική ποιότητας που ακολουθεί, μεριμνά να καλύπτει τις ανάγκες της καθώς και τις προσδοκίες των πελατών της. Η διοίκηση φροντίζει να τροποποιεί ή συμπληρώνει την πολιτική αυτή με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Η BRAINBOX Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά :

ISO 9001: 2015 Quality Management System

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Η εξασφάλιση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την Εταιρία επιτυγχάνεται με την παροχή καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών που διέπονται από ποιότητα και αξιοπιστία. Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Ποιότητας διασφαλίζουν εκτός από την εφαρμογή διαδικασιών για την καλύτερη και πιο συστηματοποιημένη οργάνωση της Εταιρίας, επιπλέον την ικανότητα των συστημάτων που αναπτύσσει να είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, εύχρηστα, συντηρήσιμα και προσαρμόσιμα.