Πιστοποιήσεις

Ο χαρακτήρας της BRAINBOX A.E. καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας προκειμένου να συνεχιστεί η αναπτυξιακή της πορεία και να διασφαλιστεί η ηγετική της θέση στους κλάδους που δραστηριοποιείται. Με την πολιτική ποιότητας που ακολουθεί, μεριμνά να καλύπτει τις ανάγκες της καθώς και τις προσδοκίες των πελατών της. Η διοίκηση φροντίζει να τροποποιεί ή συμπληρώνει την πολιτική αυτή με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Η BRAINBOX Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO :

9001:2015
14001:2015
27001:2013
45001:2018

στους τομείς:

  • Σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και την συντήρηση αυτοματοποιημένων συστημάτων κοινόχρηστων οχημάτων (ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων, αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, escooter κλπ)
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού
  • Κατασκευή, εμπορία και υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Ποιότητας διασφαλίζουν εκτός από την εφαρμογή διαδικασιών για την καλύτερη και πιο συστηματοποιημένη οργάνωση, επιπλέον την ικανότητα των συστημάτων που αναπτύσσει να είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, εύχρηστα, συντηρήσιμα και προσαρμόσιμα.