Η εταιρία BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των προηγμένων λύσεων στους κλάδους της τηλεματικής και πληροφορικής με ειδίκευση στους τομείς της Βιώσιμης Κινητικότητας, του Car Sharing, των Καινοτόμων Συστημάτων και του Οικιακού Αυτοματισμού.


Sustainable Mobility

Βιώσιμη μικροκινητικότητα στη σύγχρονη αστική μετακίνηση. Μέθοδοι και παρεμβάσεις στις μετακινήσεις ώστε να προάγεται η ζωή και η κίνηση στον αστικό ιστό με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον


Car-Sharing

Πρωτοποριακά συστήματα Car Sharing σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνηση από την BrainBox. Σύγχρονος τρόπος μετακίνησης που συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέτηση με την χρήση λιγότερων αυτοκινήτων με τον περιορισμό των ρύπων και του θορύβου στους δρόμους.


Smart City

Καινοτόμος εξοπλισμός και εφαρμογές λογισμικού για πόλεις, οργανισμούς και φορείς που δίνουν βαρύτητα στην βιωσιμότητα των υποδομών

Electromobility

Έναν κόσμο ηλεκτροκίνησης όπως τον ονειρευόμαστε. Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Με καινοτόμες ιδέες που γίνονται εφαρμόσιμες λύσεις. Για εσάς, εμάς και έναν καλύτερο πλανήτη σε ένα καλύτερο αύριο!