Τη σύναψη συμφωνίας για την εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων μίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Τουρκία υπέγραψε η BrainBox. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση πιλοτικών συστημάτων από μεγάλη τουρκική εταιρία κατασκευής ποδηλάτων σε πόλεις της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Βουλγαρούδη, founder and CEO της BrainBox : «Η εξωστρέφεια αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική για την BrainBox και η αγορά της Τουρκίας αποτελεί για εμάς ένα απολύτως φυσιολογικό βήμα, λόγω της γεωγραφικής και πολιτιστικής της εγγύτητας. Πιστεύω ότι ανοίγουμε ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον καινούργιο κεφάλαιο, σε μία πολύ σημαντική αγορά, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.»

H τουρκική οικονομία είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την BrainBox, η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της. Το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση των κοινοχρήστων ποδηλάτων στην καθημερινή ζωή της Τουρκίας, αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των εγκατεστημένων πόλεων με το ελληνικό σύστημα bike sharing τα επόμενα χρόνια.