Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. πρωτοπόρος εταιρία ανάπτυξης συστημάτων μικροκινητικότητας και τεχνολογικών εφαρμογών λογισμικού, αναζητά στελέχη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Στέλεχος διαχείρισης Ευρωπαϊκών / Εθνικών έργων με γνώσεις εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης (ERP)

Αναζητούμε ένα στέλεχος για την διαχείριση έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η εταιρία μας καθώς και για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε νέα. Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα έχει την ευθύνη της χρηματοοικονομικής διαχείρισης έργων και προγραμμάτων καθώς και της υποβολής προτάσεων σε νέα έργα και προγράμματα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα.

Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση τεχνοοικονομικών μελετών και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργα και προγράμματα
 • Υλοποίηση, συντονισμός και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου των έργων και εκπόνηση σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων
 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών και δικαιολογητικών σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου.

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, επιθυμητά Οικονομικών / Πολιτικών ή Θετικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 •  Άριστη γνώση του Microsoft Office
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, αυστηρή τήρηση προθεσμιών και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας,
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτικό τρόπο σκέψης, και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

 Παρέχουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον ομαδικής εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα καινοτόμο περιβάλλον με τους κορυφαίους της αγοράς

 

Αν σου αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου στο hr@brainbox.gr