Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. πρωτοπόρος εταιρία ανάπτυξης συστημάτων micromobility και εφαρμογών λογισμικού, αναζητά στελέχη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων

Αναζητούμε ένα στέλεχος για την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων της εταιρίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα έχει την εποπτεία των συστημάτων που λειτουργεί η εταιρία καθώς και την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των πελατών της.

Αρμοδιότητες:

 • Επιθεώρηση / επιδιόρθωση στο πεδίο και μέσω πληροφοριακού συστήματος των συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων και άλλων αυτοματοποιημένων συστημάτων Μ2Μ
 • Εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών τμημάτων των συστημάτων
 • Συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού και συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων συστημάτων
 • Παροχή τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης

 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση στη επισκευή Η/Υ ή άλλων τεχνολογικών συστημάτων
 • Άδεια οδήγησης Β κατηγορίας

 

 Παρέχουμε

 • Άριστο περιβάλλον ομαδικής εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα καινοτόμο περιβάλλον με τους κορυφαίους της αγοράς

 

Ως μέρος της φιλοσοφίας μας στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η BrainBox  δεσμεύεται στην ισότητα ευκαιριών απασχόλησης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη φυλή, το χρώμα, την εθνική προέλευση, την εθνικότητα, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τη θρησκεία.