Project Description

Για τη δημιουργία μιας σύνθετης, ολοκληρωμένης εφαρμογής ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων που λειτουργεί στον Παγκόσμιο Ιστό είναι σκόπιμη η χρήση κατάλληλων συστημάτων που λειτουργούν ως πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών, μέσω των οποίων επιταχύνεται η διαδικασία ανάπτυξης και διασφαλίζεται η τελική ποιότητα και απόδοση της εφαρμογής. Τέτοιο σύστημα αποτελεί το E-CONTENT SOLUTION (ECS) της ΒΡΑΙΝΒΟΧ Πληροφορική AE.
Το E-CΟNTENT SOLUTION της BRAINBOX αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών E-commerce, Μ-commerce αλλά και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών για την εμπορική προώθηση και την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις που καλύπτει είναι:

i. Εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία
ii. Πρόσβαση σε online υπηρεσίες
iii. Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφάλεια και εγκυρότητα
iv. Δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας – σύγχρονης ή και ασύγχρονης
v. Δυνατότητα πολυεπίπεδης αναζήτησης
vi. Δυνατότητα εύκολης χρήσης στοιχείων σε ενέργειες marketing.
vii. Δυνατότητα εύκολης και άμεσης πρόσβασης των διαχειριστών για την διαχείριση των εφαρμογών και την μεταβολή περιεχομένου.

H BRAINBOX μπορεί να βοηθήσει με :
τoν σχεδιασμό και την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου
τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού καταστήματος του κόμβου
την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου ECS της BRAINBOX
Την βέλτιστη ενσωμάτωση σε μηχανές αναζήτησης
Την φιλοξενία του λογισμικού σε πλήρως εξοπλισμένο Datacenter
Την ανάπτυξη έκδοσης του κόμβου που θα λειτουργεί σε smart phones και κινητά τηλέφωνα
Την προώθηση του κόμβου μέσω sites κοινωνικής δικτύωσης, blogs, newsletters, WoMM και στοχευόμενων ενεργειών marketing.

Οι σύγχρονοι οργανισμοί σήμερα εστιάζουν στις τεχνολογίες, προκειμένου να βρουν τρόπους για το πως να προσεγγίσουν καλύτερα το κοινό τους. Εμείς, πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά πως καθένας τη χρησιμοποιεί. Ακόμη πιο σημαντικές είναι οι σχέσεις και η προσωπική επαφή που «χτίζει» κάποιος με το κοινό του, κάνοντας χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών.

Η ομάδα μας βοηθάει τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τις τεράστιες αλλαγές που φέρνει μαζί του το Social Internet (κοινωνικό διαδίκτυο) και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες πριν αυτές προλάβουν να εξελιχθούν σε απειλές. Πως το κάνουμε αυτό; Προσφέροντας τη δυνατότητα σε οργανισμούς να κάνουν χρήση των εργαλείων του social internet και εστιάζοντας κυρίως:

  1. Στην ενίσχυση της παρουσίας του brand, του αμοιβαίου διαλόγου του με το κοινό, και την αποδοχή  που λαμβάνει το brand online
  2. Στην υιοθέτηση εναλλακτικών, μη παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας και διαλόγου, μέσα από νέα ιδιόκτητα κανάλια επικοινωνίας.
  3. Στην ανάπτυξη εργαλείων online συνεργασίας που κάνουν πιο παραγωγική την καθημερινότητα του οργανισμού, ιδιαίτερα σε σχέση με το (online) κοινό του στο διαδίκτυο.
  4. Στην ανάπτυξη μίας δυνατότερης και προσωπικής σχέσης μεταξύ του οργανισμού και των δυνητικών πελατών, παρέχοντας του πρακτικά ψηφιακά «εργαλεία» που διευκολύνουν τον μεταξύ τους διάλογο σε πιο άμεσο και προσωπικό επίπεδο.

Η BRAINBOX έχει αναλάβει έως σήμερα σημαντικά έργα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές αποκτώντας ευρεία τεχνογνωσία. Κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών τα βασικά σημεία όπου η τεχνογνωσία της BRAINBOX δημιουργεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι :

Prototyping and Research
Η ανάπτυξη πρωτοτύπου και ο καθορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών είναι σημαντική παράμετρος της επιτυχίας της εφαρμογής. Η BRAINBOX απαρτίζεται από επαγγελματίες οι οποίοι με ανάλυση των έργων που καλούνται να αναλάβουν, αναδεικνύουν τις σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν την βιωσιμότητα της εφαρμογής και   μειώνουν δραστικά το ρίσκο της απόφασης δημιουργίας.  Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό δημιουργούνται πρωτότυπες εκδόσεις διαθέσιμες για παρατηρήσεις και μεταβολές πριν την παράδοση του τελικού προϊόντος.

Customized Mobile Device Solutions
Η BRAINBOX δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της και τους συμβουλεύει σχετικά ώστε να σχεδιάσουν μια εφαρμογή που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες τους. Ακολουθώντας βασικές προγραμματιστικές ρουτίνες και πρακτικές, αναπτύσσονται οι εφαρμογές με στόχευση στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Porting
Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η επιλογή της πλατφόρμας ή των πλατφορμών που θα λειτουργήσει η εφαρμογή. Με ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας και δυνατότητα δοκιμών σε συσκευές με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (IOS, Android, Windows, Blackberry, κλπ)

Integration with Existing Applications
Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διασύνδεση μιας καινούργιας εφαρμογής με μια ήδη υπάρχουσα σε σταθερό υπολογιστή ή κινητή συσκευή ή ακόμη η μεταφορά μίας υπάρχουσας εφαρμογής σε κινητή συσκευή. Η BRAINBOX διαθέτει εμπειρία στην διασύνδεση υπαρχόντων βάσεων δεδομένων με mobile clients και στην δημιουργία εφαρμογών που λειτουργούν αρμονικά με διασύνδεση με υπάρχοντα web site και άλλα επιχειρηματικά εργαλεία πληροφορικής.

Βελτιστοποίηση είναι η τεχνική διαδικασία που απαιτείται ώστε να εμφανίζεται ένας δικτυακός τόπος υψηλότερα από άλλους κατά την αναζήτηση σχετικών λέξεων ή φράσεων στις μηχανές αναζήτησης. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο άμεσης και δωρεάν προβολής της επιχείρησης κατά την αναζήτηση δυνητικών πελατών της στο Internet.

Για την δημιουργία ενός δικτυακού τόπου που εμφανίζεται υψηλά στις μηχανές αναζήτησης απαιτείται ο συνδυασμός πολλών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί είναι :

  • Ανάπτυξη του τόπου με εργαλεία λογισμικού ή πλατφόρμες που επιτρέπουν την εισαγωγή λέξεων κλειδιών για υψηλή κατάταξη του site
  • Δημιουργία πλούσιου σχετικού περιεχομένου
  • Διαμόρφωση περιεχομένου με «έξυπνο» τρόπο ώστε να τον ακολουθούν οι μηχανές αναζήτησης
  • Συνεχή δημοσίευση περιεχομένου
  • Υιοθέτηση κανόνων που ακολουθούν οι μηχανές αναζήτησης

Η BRAINBΟΧ διαμορφώνει όλους τους δικτυακούς τόπους που αναπτύσσει με τρόπο ώστε να είναι φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναλαμβάνει η εταιρία ειδικό έργο βελτιστοποίησης σε συνδυασμό με paid search ώστε να μεγιστοποιείται η προβολή.