Καινοτομία – ‘Ερευνα και Ανάπτυξη

Στο εργαστήριο της BRAINBOX έχει δημιουργηθεί λογισμικό, έχουν αναπτυχθεί προιόντα και σχεδιασθεί λύσεις βασισμένες σε καινοτόμες τεχνολογίες για τις ανάγκες custom project πελατών. Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι τεχνολογίες αυτές, τα προιόντα και οι σχετικές υπηρεσίες.