Project Description

Διαχείριση στόλου οχημάτων είναι η δυνατότητα αξιοποίησης με μέγιστο τρόπο των διαθέσιμων οχημάτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με την από απόσταση παρακολούθηση της λειτουργίας των οχημάτων με καταγραφή της θέσης τους αλλά και άλλων παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω των συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης, παρακολουθείται από απόσταση η κίνηση των οχημάτων με αποτέλεσμα να παράγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις παραμέτρους κίνησης (δρομολόγια, ταχύτητα, στάσεις, θερμοκρασίες, κατανάλωση καυσίμων, άνοιγμα θυρών, κλπ). Τα στοιχεία αυτά είτε αξιοποιούνται μεμονωμένα είτε εισάγονται απευθείας σε συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την λειτουργία μίας επιχείρησης και την βελτίωση της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Το Mobile Fleet είναι ένα πραγματικού χρόνου, ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων παντός τύπου, δηλ. φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ, που απευθύνεται σε εταιρίες, οργανισμούς αλλά και μεμονωμένους χρήστες.
Οι χρήστες του Mobile Fleet έχουν στην διάθεση τους όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα οχήματά τους (που πήγαν, πότε, με ποια ταχύτητα, πόση στάση έκαναν, πότε εισήλθαν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, πότε εξήλθαν, ποιους πελάτες επισκέφθηκαν, πόσα καύσιμα κατανάλωσαν, τι θερμοκρασία είχαν, κλπ) σε πραγματικό χρόνο αλλά και μέσω αναλυτικών ή συνοπτικών αναφορών που παράγονται αυτόματα από το σύστημα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο των χρηστών του συστήματος.
Σήμερα πελάτες του συστήματος Mobile Fleet είναι μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί από τον χώρο των μεταφορών, της λιανικής, των ασφαλειών, των λιπαντικών, των σουπερμάρκετ, του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Mobile Fleet θεωρείται ότι αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά:

 1. Διαθέτει τεχνολογία αιχμής, πρωτοποριακά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που είναι πράγματι εντυπωσιακές
 2. Εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα
 3. Δεν απαιτεί επένδυση σε πρόσθετο υπολογιστικό εξοπλισμό (περίπτωση συνδρομητικής χρήσης του συστήματος) καθώς και εγκατάσταση λογισμικού στους υπολογιστές του χρήστη
 4. Παρέχει φιλικό, απλό και πλήρες περιβάλλον εργασίας, που προσαρμόζεται άμεσα στο τι θέλει ο χρήστης να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται
 5. Η απεικόνιση της κίνησης των οχημάτων γίνεται άμεσα, ανά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον χρήστη, χωρίς εκνευριστικές αναμονές
 6. Είναι εύκολα προσβάσιμο από υπολογιστές που διαθέτουν απλώς ένα ?WEB Browser? και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (Internet), έτσι ώστε η πρόσβαση αυτή να είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες όπου και εάν αυτοί βρίσκονται
 7. Οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες και σε φορητές συσκευές, όπως Pocket PC και PDA phones για μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση του συστήματος
 8. Παρέχει δυνατότητα άμεσης επιλογής μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων (χάρτες), δηλ. με συμβατικό format, χάρτες Google κλπ, ώστε να υπάρχει και δυνατότητα ενιαίας κάλυψης τόσο του ελλαδικού χώρου όσο και των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών
 9. Aναπροσαρμόζει αυτόματα το προφίλ επικοινωνίας, δηλ. το κάθε πότε θα αποστέλλονται δεδομένα από το όχημα, όταν αυτό κινείται εντός ή εκτός ελλαδικού χώρου, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα του κόστους του roaming
 10. Δεν θέτει περιορισμούς στον αριθμό των χρηστών καθώς και στο πόσα οχήματα θα διαχειρίζονται από το σύστημα

Επάνω σε κάθε όχημα που θέλουμε να παρακολουθούμε την κίνησή του και να λαμβάνουμε σχετικά με την κίνησή του στοιχεία, γίνεται η εγκατάσταση μίας τηλεματικής μονάδας (συσκευή). Η μονάδα αυτή αποστέλλει μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν:

 1. Την κίνηση και την κατάσταση του οχήματος
 2. Τον ακριβή εντοπισμό του
 3. Την καταγραφή προκαθορισμένων συμβάντων (π.χ. υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οχήματος κλπ)
 4. Την παρακολούθηση συστημάτων του οχήματος μέσω αισθητήρων (π.χ. άναμμα / σβήσιμο της μηχανής, έλεγχος καυσίμων κλπ)

 Οι διαθέσιμες τερματικές μονάδες για κάλυψη αναγκών διαχείρισης είναι οι FM2100 και FM4100.
H επικοινωνία του κέντρου ελέγχου και λήψεως σημάτων με τα οχήματα είναι συνεχής (On-line) μέσω δικτύου GPRS της κινητής τηλεφωνίας. Κατά την διάρκεια αυτής πραγματοποιείται η λήψη των στοιχείων κίνησης και στάσεων (ιστορικό του δρομολογίου) και η καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία τους από το πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εάν η σύνδεση του οχήματος με το κέντρο ελέγχου και λήψεως σημάτων δεν είναι εφικτή σε κάποιες περιοχές, οι γεωγραφικές συντεταγμένες κατά την κίνηση του οχήματος καταγράφονται και αποθηκεύονται στην τηλεματική μονάδα και αποστέλλονται μόλις η σύνδεση αποκατασταθεί.
Επίσης, παρέχεται προαιρετικά η δυνατότητα αναγνώρισης συμβάντων και αποστολή από την Τηλεματική Μονάδα που είναι εγκατεστημένη στο όχημα και ενημέρωση για αυτά μέσω GPRS ή SMS (Δυνατότητα να προκαθορισθούν μέχρι 24 διευθύνσεις για αποστολή SMS).

Το Mobile Fleet είναι ένα πλήρες σύστημα που εκμεταλλεύεται πλήρως την τεχνολογία ακμής που είναι σήμερα διαθέσιμη. Συνοπτικά αναφέρονται:

 • Πολυγλωσσικό περιβάλλον

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την γλώσσα του συστήματος, δηλ. τα μενού και οι αναφορές του συστήματος να είναι στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά ή άλλη γλώσσα κατόπιν συνεννόησης.

 • Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο

Με το Mobile Fleet ο χρήστης έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο

 • Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο Ελλάδος και Ευρώπης

Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών παριλάμβάνει χαρτογραφικό υπόβαθρο τόσο της Ελλάδας όσο και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

 • Δυνατότητα επιλογής χαρτογραφικού υποβάθρου

Ο χρήστης με μια απλή κίνηση μπορεί να επιλέξει την προβολή του χαρτογραφικού υποβάθρου που εξυπηρετεί εκάστοτε καλύτερα τις ανάγκες του.

 • Δρομολόγηση οχημάτων

Με το σύστημα Mobile Fleet είναι δυνατόν να καθορισθεί η δρομολόγηση των οχημάτων σε σημεία ενδιαφέροντος, π.χ. πελάτες, προμηθευτές κ.ά Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος, εξοικονόμηση χρόνου, καυσίμων και πόρων για την επιχείρηση.

 • Απεικόνιση πελατολογίου και σημείων ενδιαφέροντος από τον χρήστη

Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να εισάγουν, μεμονωμένα ή συνολικά, τα δικά του σημεία ενδιαφέροντος που τους αφορούν, δηλ. πελάτες, προμηθευτές, σημεία ανεφοδιασμού κ.ά., προκειμένου να απεικονίζονται αυτά στον χάρτη και να μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση των οχημάτων τους και να λαμβάνουν αναφορές σε σχέση με αυτά. Τα σημεία αυτά ενδιαφέροντος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης από υπάρχοντα στοιχεία σημείων ενδιαφέροντος.

 • Αναζήτηση οχημάτων, οδών, αριθμών και σημείων ενδιαφέροντος

Οι χρήστες μπορεί να αναζητήσουν στο σύστημα τα οχήματα τους αλλά και οποιαδήποτε οδό ή σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

 • Ορισμός ζωνών επιτρεπόμενης / απαγορευμένης πρόσβασης ? Geofencing

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα ορισμού από τους χρήστες ζωνών στις οποίες είτε επιτρέπεται είτε απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων. Οι περιοχές αυτές μπορούν να οριοθετηθούν με διάφορους τρόπους. Στοιχεία που αφορούν την κίνηση των οχημάτων στις ζώνες αυτές καταχωρούνται σε ειδικές αναφορές (report).

 • Αντικλεπτική προστασία

Με το σύστημα Mobile Fleet παρέχεται ολοκληρωμένη αντικλεπτική προστασία του οχήματος δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συνεργαστεί με εγκαταστημένο σύστημα συναγερμού, παρέχοντας αυτόματη αποστολή μηνύματος προς το Κέντρο Ελέγχου ή SMS προς προκαθορισμένο από τον πελάτη κινητό τηλέφωνο.

 • Φωνητική επικοινωνία

Εάν η τηλεματική μονάδα είναι φορητού τύπου, είναι δυνατό να υπάρχει απευθείας φωνητική επικοινωνία του οδηγού με το Κέντρο Ελέγχου και αντίστροφα

 • Call Center

Με το σύστημα Mobile Fleet είναι δυνατή η διασύνδεση του κέντρου λήψης τηλεφωνικών κλήσεων (Call Center) με το τμήμα που εξυπηρετεί τις κλήσεις αυτές.

 • Αναφορές και Στατιστικά στοιχεία

To σύστημα Mobile Fleet παρέχει ένα πλήθος ολοκληρωμένων αναφορών και στατιστικών στοιχείων κίνησης για κάθε όχημα ή ομάδα οχημάτων.

 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Με κατάλληλο προγραμματισμό η τηλεματική μονάδα μπορεί να αποστείλει μηνύματα προς το Κέντρο Ελέγχου ή SMS προς προκαθορισμένο από τους χρήστες κινητό τηλέφωνο, που μπορεί να αναφέρουν ενδεικτικά:
-Αύξηση θερμοκρασίας κινητήρα ή θαλάμου αποθήκευσης πάνω από το επιτρεπόμενο όριο
-Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
-Πάτημα πλήκτρου κινδύνου (Alarm Button) από τον οδηγό.
-Σύγκρουση οχήματος
-Κίνηση του οχήματος με σβηστό κινητήρα

Το Mobile Fleet θεωρείται ότι αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά:

 1. Διαθέτει τεχνολογία αιχμής, πρωτοποριακά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που είναι πράγματι εντυπωσιακές
 2. Εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα
 3. Δεν απαιτεί επένδυση σε πρόσθετο υπολογιστικό εξοπλισμό (περίπτωση συνδρομητικής χρήσης του συστήματος) καθώς και εγκατάσταση λογισμικού στους υπολογιστές του χρήστη
 4. Παρέχει φιλικό, απλό και πλήρες περιβάλλον εργασίας, που προσαρμόζεται άμεσα στο τι θέλει ο χρήστης να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται
 5. Η απεικόνιση της κίνησης των οχημάτων γίνεται άμεσα, ανά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον χρήστη, χωρίς εκνευριστικές αναμονές
 6. Είναι εύκολα προσβάσιμο από υπολογιστές που διαθέτουν απλώς ένα ?WEB Browser? και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (Internet), έτσι ώστε η πρόσβαση αυτή να είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες όπου και εάν αυτοί βρίσκονται
 7. Οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες και σε φορητές συσκευές, όπως Pocket PC και PDA phones για μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση του συστήματος
 8. Παρέχει δυνατότητα άμεσης επιλογής μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων (χάρτες), δηλ. με συμβατικό format, χάρτες Google κλπ, ώστε να υπάρχει και δυνατότητα ενιαίας κάλυψης τόσο του ελλαδικού χώρου όσο και των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών
 9. Aναπροσαρμόζει αυτόματα το προφίλ επικοινωνίας, δηλ. το κάθε πότε θα αποστέλλονται δεδομένα από το όχημα, όταν αυτό κινείται εντός ή εκτός ελλαδικού χώρου, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα του κόστους του roaming
 10. Δεν θέτει περιορισμούς στον αριθμό των χρηστών καθώς και στο πόσα οχήματα θα διαχειρίζονται από το σύστημα

Με το Mobile Fleet η γίνεται επένδυση σε ένα σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων όπου, μέσω της οπτικοποιημένης εικόνας των σχετικών πληροφοριών, ο χρήστης έχει άμεση αντίληψη του τι συμβαίνει με αποτέλεσμα να ι διευκολύνεται καθοριστικά η λήψη αποφάσεων.
Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του Mobile Fleet είναι:

 1. Αυτόματος εντοπισμός των οχημάτων που μας ενδιαφέρουν
 2. Οπτικοποίηση κάθε πληροφορίας στο παρεχόμενο γεωγραφικό μοντέλο, χωρίς ανάγκη αλλαγής αυτού όταν το όχημα κινείται εκτός του ελλαδικού χώρου
 3. Εύκολη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου και δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος από τον χρήστη
 4. Εποπτεία κάθε δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
 5. Δυναμικός προγραμματισμός και βελτιστοποίηση δρομολογίων
 6. Αξιολόγηση και κοστολόγηση δρομολογίου
 7. Μείωση του κόστους επικοινωνίας με τους οδηγούς
 8. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
 9. Αύξηση της απόδοσης του προσωπικού και μείωση άσκοπων υπερωριών
 10. Αποτελεσματική συμβολή στην προστασία του οχήματος έναντι κλοπής
 11. Αποτροπή φαινομένων λαθροχειρίας στα καύσιμα και εμπορεύματα του οχήματος
 12. Μικρό κόστος χρήσης του συστήματος, είτε τα οχήματα κινούνται εντός ή εκτός Ελλάδος
 13. Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία αναφορών
 14. Παροχή αισθήματος ασφάλειας στους οδηγούς έναντι απρόβλεπτων γεγονότων (ατυχήματα, βλάβες, κλπ)

Το σύστημα Mobile ΤΑΧΙ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων, βασισμένο στο συνδυασμό τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού GPS (Global Positioning System), GPRS (οποιουδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας) για τη μετάδοση των πληροφοριών και GIS (Geographic Information System) συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για τη γραφική απεικόνιση των οχημάτων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες.

 

Η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στην χρήση:

 • Βάσης Δεδομένων (SQL Server)
 • Ενός Web Server (IIS)
 • Ενός Communication Server
 • Εφαρμογής για την παρακολούθηση των οχημάτων
 • Εφαρμογής πελάτη (client side) για την λήψη των μηνυμάτων στο TAXI
 • Εξειδικευμένης εφαρμογής στο κέντρο του ραδιοταξί που αναπαριστά τους ψηφιακούς χάρτες καθώς και δεδομένα πάνω σε αυτούς

Επάνω σε κάθε όχημα ΤΑΧΙ που θέλουμε να παρακολουθούμε την κίνησή του, να λαμβάνουμε σχετικά με την κίνησή του στοιχεία και να αποστέλλουμε αυτόματα κλήσεις από το κέντρο γίνεται η εγκατάσταση μίας οθόνης – τηλεματικής μονάδας. Η μονάδα αυτή αποστέλλει μέσω δικτύου GPRS στο κέντρο ελέγχου των ραδιοταξί μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Την κίνηση και την κατάσταση του οχήματος
 • Τον ακριβή εντοπισμό του
 • Την παρακολούθηση συστημάτων του οχήματος όπως άναμμα / σβήσιμο της μηχανής, ταξίμετρο με ένδειξη κατελλημένος ? ελεύθερος, κουμπί πανικού κλπ
 • Την καταγραφή προκαθορισμένων συμβάντων (π.χ. υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οχήματος κλπ)

Το σύστημα Mobile ΤΑΧΙ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων, βασισμένο στο συνδυασμό τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού GPS (Global Positioning System), GPRS (οποιουδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας) για τη μετάδοση των πληροφοριών και GIS (Geographic Information System) συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για τη γραφική απεικόνιση των οχημάτων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες.

Η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στην χρήση:

 • Βάσης Δεδομένων (SQL Server)
 • Ενός Web Server (IIS)
 • Ενός Communication Server
 • Εφαρμογής για την παρακολούθηση των οχημάτων
 • Εφαρμογής πελάτη (client side) για την λήψη των μηνυμάτων στο TAXI
 • Εξειδικευμένης εφαρμογής στο κέντρο του ραδιοταξί που αναπαριστά τους ψηφιακούς χάρτες καθώς και δεδομένα πάνω σε αυτούς

Επάνω σε κάθε όχημα ΤΑΧΙ που θέλουμε να παρακολουθούμε την κίνησή του, να λαμβάνουμε σχετικά με την κίνησή του στοιχεία και να αποστέλλουμε αυτόματα κλήσεις από το κέντρο γίνεται η εγκατάσταση μίας οθόνης – τηλεματικής μονάδας. Η μονάδα αυτή αποστέλλει μέσω δικτύου GPRS στο κέντρο ελέγχου των ραδιοταξί μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Την κίνηση και την κατάσταση του οχήματος
 • Τον ακριβή εντοπισμό του
 • Την παρακολούθηση συστημάτων του οχήματος όπως άναμμα / σβήσιμο της μηχανής, ταξίμετρο με ένδειξη κατελλημένος ? ελεύθερος, κουμπί πανικού κλπ
 • Την καταγραφή προκαθορισμένων συμβάντων (π.χ. υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οχήματος κλπ)
 Στο όχημα εγκαθίσταται μια αντιθαμβωτική οθόνη αφής που περιλαμβάνει και την τηλεματική μονάδα του οχήματος. Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικών τύπων και μεγεθών και ξεκινούν από 2.8?? φτάνοντας μέχρι και 7??.

Η εγκατάσταση στο όχημα είναι ιδιαίτερα απλή καθώς τοποθετείται στο παρμπρίζ του οχήματος και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω τροποποίηση επέμβαση στο σύστημα.
Η οθόνη αφής – τηλεματική μονάδα οχήματος διασυνδέεται με την τροφοδοσία του οχήματος, με το ταξίμετρο και (όταν απαιτείται) με κουμπί κινδύνου.

 Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν για τους συνεταιρισμούς από την χρήση του Mobile ΤΑΧΙ είναι:
 1. Γρηγορότερη εξυπηρέτηση κλήσεων και επομένως αύξηση του αριθμού των κλήσεων που μπορεί να δεχθεί το κέντρο
 2. Αποτελεσματικότερη κατανομή
 3. Μείωση κόστους προσωπικού εξυπηρέτησης
 4. Δικαιότερη κατανομή κλήσεων
 5. Ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες
 6. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς άλλους συνεταιρισμούς
 7. Έλεγχος του στόλου και των μελών
 8. Ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων
 9. Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία αναφορών